Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

Την 21η του μηνός Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 2/2022

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο