Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

Την 21η του μηνός Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 2/2022

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο