Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

20 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 1η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 – 12:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 2/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο