Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης

Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ. σύμφωνα με την Πρόσκληση 2/2021 ΔΚΜΕΛ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο