Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Σεπτεμβρίου 2020

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 20ης έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 20/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Skip to content