Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 20ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

Την 28η του μηνός Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 20/2022

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο