Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 21ης Ο.Ε. 2023

Την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 , σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 21/2023

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο