Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 23ης Ο.Ε. 2023

Την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 23/2023

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο