Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

15 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 23ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

Την 3η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 έως 14:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 23/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο