Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 23ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

Την 3η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 έως 14:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 23/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο