Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 24ης Ο.Ε. 2022

Την Τρίτη στις 20 του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ.,  σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 24/2022

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο