Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 25ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

Την 08η του μηνός Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 09:00 έως 13:00,  σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 25/2023

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο