Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 26ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

Tην 19η του μηνός Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (ΜΙΚΤΗ) – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πρόσκληση 26η/2023  τακτική συνεδρίαση 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο