Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 26ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

Την 4η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 έως 13:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 26/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο