Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

11 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 28ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

Την 14η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 28/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο