Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

15 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 29ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

Την 21η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 29/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο