Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 29ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

Την 21η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 29/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο