Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

20 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 3ης έκτακτης συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 2020

Την 9η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 3/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο