Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 3ης έκτακτης συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 2020

Την 9η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 3/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο