Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 3ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

Την 25η του μηνός Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 3/2022

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο