Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Νοεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 3ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 30η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 3/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο