Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης 2022

Την 24η του μηνός Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 3/2022

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο