Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

12 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 3ης τακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 2021

Την 29η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 3/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο