Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 3ης τακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 2021

Την 29η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 3/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο