Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης

Την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 και ώρα 17:00, σύμφωνα με Πρόσκληση 3/2022 ΔΚΝΠ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο