Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης

Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 17:00 μ.μ. σύμφωνα με την Πρόσκληση 3/2021 ΔΚΜΕΛ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο