Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 4ης/2020 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε στην 4η/2020 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 06.04.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 έως 13:00, κατά την οποία θα γίνει δια περιφοράς λήψη αποφάσεων ηλεκτρονικά επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πρόσκληση 4_2020 Δημοτικού Συμβουλίου

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο