Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 3ης/2020 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε στην 3η/2020 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30.03.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 έως 13:00, κατά την οποία θα γίνει δια περιφοράς λήψη αποφάσεων ηλεκτρονικά επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Δ.Σ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο