Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 30ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

Την 22η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 – 13:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 30/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο