Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 32ης Ο.Ε. 2023

Την 27 του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32ης ΟΕ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο