Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 4ης τακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 2020

Την 20η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 4/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο