Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

13 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 4ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 6η Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 4/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο