Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Ιανουαρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης

Την 15η του μηνός Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 4/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο