Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 4ης/2020 συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής A’ βάθμιας εκπαίδευσης

Την Πέμπτη 7 Μαΐου  2020 και ώρα 10:00, κατά την οποία θα γίνει η δια περιφοράς λήψη της απόφασης των παρακάτω θεμάτων , τηλεφωνικά σύμφωνα με την Πρόσκληση Α΄ βάθμιας 04/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο