Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 4ης/2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οκονομικής Επιτροπής

Καλείστε στην 4η /2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24.03.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4Η 2020 Ο.Ε.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο