Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

Την 15η του μηνός Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και  ώρα και ώρα 19:00 μ.μ,  σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 5/2023

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο