Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

20 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 5ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

Την 7η του μηνός Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 5/2022

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο