Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 5ης τακτικής συνεδρίασης Ο.Ε. 2020

Καλείστε στην 5η /2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03.04.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 – 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της ημερήσιας διάταξης

proskl_oe_05_20_040420

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο