Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

29 Φεβρουαρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 5ης/2020 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε στην 5η/2020 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 10.04.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 15:00, κατά την οποία θα γίνει δια περιφοράς λήψη αποφάσεων ηλεκτρονικά επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πρόσκληση 5_2020 Δημοτικού Συμβουλίου

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο