Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

Την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη  και  ώρες από 09:00 – 13:00,  σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 6/2023

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο