Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2021

Την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00, δια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την Πρόσκληση 2/2021 Δ.Κ. Πεντέλης.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο