Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Οκτωβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 6ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 31η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 6/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο