Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 6ης/2020 Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:30μμ, σύμφωνα με την Πρόσκληση 06/2020 ΔΚΜ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο