Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

Την 15η του μηνός Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρες από 09:00 – 13:00,  σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 7/2023

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο