Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

18 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 7ης τακτικής ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

Την 8η του μηνός Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 7/2022 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο