Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης

Την Παρασκυή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00 μ.μ. σύμφωνα με την Πρόσκληση 7/2021 ΔΚΜΕΛ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο