Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Οκτωβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης

Την Παρασκυή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00 μ.μ. σύμφωνα με την Πρόσκληση 7/2021 ΔΚΜΕΛ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο