Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

13 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 8ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

Την 29η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρες απο 09:00 -12:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 8/2021

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο