Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

Την 07η του μηνός Απριλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00,  σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 9/2023

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο