Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης

Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ, σύμφωνα με Πρόσκληση 9/2022 ΔΚΝΠ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο