Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Πεντέλης (Δ/νση: Καλαμβόκη 2α Μελίσσια Τ.Κ 15127 τηλ: 2132140627 και 2132050088-79) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών εργασίμων (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 10-10-2019 έως και 14-10-2019.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο