Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Πεντέλης