Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

24 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης

Συνεδρίασε στις 5/11 υπό την προεδρία της Δημάρχου Πεντέλης Δήμητρας Κεχαγιά, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πεντέλης, με αντικείμενο την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα σχεδιασμού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση φαινομένων πλημμυρικών, χιονοπτώσεων, παγετού και σεισμικών, εν όψει της χειμερινής περιόδου που ξεκινά, με έμφαση στα μέτρα πρόληψης που έχει ήδη λάβει ο Δήμος.

Η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά, στην τοποθέτησή της ευχαρίστησε τους παρισταμένους και τα μέλη των Εθελοντικών οργανώσεων για την επιτυχία αντιμετώπισης της αντιπυρικής περιόδου 2019. Έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη προετοιμασία του έμψυχου δυναμικού, του υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος. Επεσήμανε με έμφαση το γεγονός ότι τα περιστατικά πυρκαγιών που ξεκίνησαν ήταν άνω των τριάντα (30) κανένα δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το Δήμο , το Σ.Π.Α.Π. και τους εθελοντές.

Στη συνέχεια η Δήμαρχος, ανέλυσε το σχεδιασμό της νέας διοίκησης για την Πολιτική Προστασία. «Βασική αρχή είναι το Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) να λειτουργεί υπό το συντονισμό του Δήμου τόσο με υπηρεσιακούς παράγοντες όσο και με εθελοντές. Επιπλέον δρομολογείται η δημιουργία ομάδας εργασίας αποτελούμενη από τους εμπλεκόμενους φορείς με επικεφαλής και συντονίστρια τη Δήμαρχο. Δημιουργείται τέλος, ειδικό συνεργείο πολιτικής προστασίας που θα αποτελείται από  το προσωπικό του Δήμου με δέκα (10) τακτικά μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη το οποίο θα έχει προληπτικό και κατασταλτικό ρόλο».

Όσον αφορά το σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των φαινομένων πλημμυρών, παγετού και χιονοπτώσεων η Δήμαρχος ανέφερε:

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο