Συνεδριάσεις Επιτροπής Δημόσιας Επιτροπής Παιδείας