Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

16 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Σύσταση Συμβουλευτικών Διαπαραταξιακών Επιτροπών αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πεντέλης της 8.10.2019

Τη σύσταση Συμβουλευτικών Διαπαραταξιακών Επιτροπών για την καλύτερη αντιμετώπιση και επίλυση των σημαντικών θεμάτων που διαχρονικά, αλλά και καθημερινά απασχολούν την πόλη αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πεντέλγς στη συνεδρίαση της 8/10/2019. Οι επιτροπές αυτές έχουν συμβουλευτική αρμοδιότητα και οι αποφάσεις τους έχουν εισηγητικό χαρακτήρα προς την διοίκηση του Δήμου. Την ευθύνη για το συντονισμό και την ομαλή λειτουργία τους θα έχει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, ψηφίσθηκε η σύγκλιση των παρακάτω επιτροπών:

Στην εισήγηση της η Δήμαρχος Δήμητρα Κεχαγιά ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι Συμβουλευτικές αυτές Επιτροπές δημιουργούνται διότι τα μεγάλα και μείζονος σημασίας ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της τοπικής κοινωνίας, ευρύτερα, δεδομένου ότι υπάρχουν στην κοινωνία μας πολλοί συλλογικοί φορείς και πολλές προσωπικότητες που δραστηριοποιούνται γύρω από σοβαρά θέματα που αφορούν το Δήμο και διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία καθώς και διάθεση προσφοράς. Αυτό το δυναμικό της πόλης και δεν πρέπει να το αγνοήσουμε αλλά αντίθετα οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε προς όφελος του τόπου μας και των δημοτών μας.

Και η Δήμητρα Κεχαγιά κατέληξε:

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο