Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Τελευταία ημέρα είσπραξης οφειλών στο Ταμείο του Δήμου μέσω POS η 28/12

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω διαδικασιών κλεισίματος του Οικονομικού Έτους  2023, η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ είσπραξης Οφειλών στο Ταμείο του Δήμου μέσωPOS θα είναι η ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2023.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο